Tous nos tarifs été

image

image

 

 

Trottinette Aventure 39 euros

Trottinette Découverte  34 euros

Trottinette Découverte Enfant (- de 12 ans) 30 euros

E-VTT Découverte  59 euros

E-VTT ALL Mountain/Enduro 79 euros

VTT All Mountain Découverte 39 euros

VTT Enduro Station 79 euros

Rafting sur la Garonne 38 euros

Rafting sur la Garonna Espagnole 40 euros

Canoraft sur la Garonne 36 euros

Canyon d'Arlos 35 euros

Canyon d'Oô 45 euros

Canyon journée Espagne 65 euros

Spéléologie Troubat 32 euros

Spéléologie Houaliech 45 euros

Tir à l 'arc 25 euros

Sarbacane sportive 25 euros

Escalade 30 euros

Via Ferrata 45 euros